logo_webPolítica de confidencialitatDe conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, PROJECTES COM-TECH SL informa als usuaris dels serveis de tossademar.com que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de PROJECTES COM-TECH SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, PROJECTES COM-TECH SL informa de la possibilitat d'exercir el dret de accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjaçant un escrit a l'adreça C/ OVIEDO núm.46, 17005 GIRONA o bé per correu electrònic a l'adreça info@tossademar.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

S'informa els usuaris dels punts següents:

1) Per a l'accés, la subscripció o l'alta en algun dels serveis que ofereix la web de tossademar.com, pot ser necessari que l'usuari faciliti dades de caràcter personal. En aquest cas, el subministrament de les dades serà sempre voluntari i amb consentiment exprés de l'usuari.

Amb aquest objectiu, sempre que sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, i amb prèviament a l'accés al formulari corresponent, apareixerà un enllaç a aquest full informatiu, que l'usuari haurà d'acceptar expressament triant l'opció "He llegit la política de confidencialitat de tossademar.com I L'ACCEPTO EXPRESSAMENT".

2) La finalitat de la recollida de les dades de caràcter personal és: a) la millora de la gestió i administració dels serveis oferts, per adequar-los a les preferències reals dels usuaris; b) l'oferiment de serveis nous.

3) Les dades contingudes en el fitxer seran utilitzades, únicament i exclusiva, per tossademar.com, sense que estigui previst cedir-les. Si per a algun servei concret fos previsible la cessió de les dades, es comunicaria expressament a l'usuari en el formulari corresponent.

4) Excepte en els casos en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals seran voluntàries, i el fet de no contestar no comportarà una disminució en la qualitat del servei corresponent.

5) Per tal de millorar el servei i adequar-lo a les preferències de l'usuari, tossademar.com pot utilitzar cookies en alguns del seus serveis. Les cookies són informació sobre l'usuari que els servidors web instal·len al disc dur de l'usuari per recordar-la posteriorment. De tota manera, aquestes cookies només s'associen a un usuari anònim i el seu ordinador, sense permetre la seva identificació personal.

L'usuari pot optar per configurar el seu navegador de manera que l'avisi de la recepció de les cookies i impedeixi que s'instal·lin al disc dur, si bé això pot comportar una disminució de la qualitat de funcionament dels serveis.

Tornar

Grn serveis telemàtics