El portal tossademar.com està creat i compta amb el suport tècnic de GRN Serveis Telemàtics.

D'acord amb amb la llei 34/2002 de l'11 de Juliol de 2002 de "Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio" notifiquem que aquest portal pertany a:

Projectes Com-Tech, S.L.
NIF: B-17/477902
Carrer Oviedo, 46
17005 Girona (Sant Narcís)
Tel: 972400900 Fax: 972401185
e-mail: info@tossademar.com
Inscrita en el registre Mercantil de Girona, Tom 941, Llibre 0, Secció 8, Foli 95, Full GE 17233

Tornar

Grn serveis telemàtics