logo_webCondicions d'ús del webmail de tossademar.comtossademar.com us ofereix una bústia de correu electrònic i altres serveis relacionats. Per poder utilitzar els serveis, caldrà que accepti abans aquestes Condicions d'ús. No podrà utilitzar els serveis de tossademar.com si no n’accepta les Condicions d'ús.

Les característiques d'aquests serveis podran ser modificades amb la finalitat d'adaptar-les a l'evolució tècnica i amb la possibilitat que s'hi vagin introduint millores. tossademar.com es reserva el dret de cancel.lar qualsevol dels serveis sense previ avís.

L'usuari pot deixar d’utilitzar els serveis de tossademar.com en qualsevol moment. Quan ho faci, no cal que ho comuniqui específicament. Si vol cancel·lar el seu usuari i donar de baixa la bústia de correu vinculada cal que ho comuniqui a l'adreça info@tossademar.com, indentificant-se convenientment amb el seu usuari i password. Donant de baixa el seu compte, en cas que tossademar.com estableixi un mecanisme pel qual l'usuari es pugui donar de baixa.

En qualsevol moment, tossademar.com pot rescindir l’acord legal que té amb l'usuari si ha infringit qualsevol disposició de les Condicions o tossademar.com ho ha de fer per obligació legal o tossademar.com deixi de donar aquest servei a criteri de tossademar.com. L'usuari reconeix i accepta que, si tossademar.com li nega l’accés al seu compte, pot ser que se li impedeixi accedir a aquests serveis o a la bústia de correu vinculada.

D'acord amb les característiques tècniques d'aquests serveis, tossademar.com exigeix a l'usuari la utilització d'un codi de client (login) i una paraula de pas (password) per poder-los utilitzar. L'usuari escollirà en el moment de l'alta les seves claus d'accés. L'usuari es compromet a utilitzar correctament i a mantenir en secret aquestes claus d'accés. L'usuari accepta que és l’únic responsable davant de tossademar.com de totes les activitats que es puguin dur a terme a través del seu compte. Si s’assabenta de qualsevol ús no autoritzat del compte, es compromet a notificar-ho immediatament a tossademar.com a través de la bústia info@tossademar.com.

A través del formulari de sol.licitud de l'alta al servei, l'usuari proporciona les dades personals següents: nom i cognoms, adreça, població, telèfon, correu electrònic i DNI. L'usuari es compromet a facilitar a tossademar.com informació precisa, correcta i actualitzada per registrar-se. tossademar.com garanteix el manteniment de la confidencialitat d'aquestes dades i pren les mesures de seguretat necessàries a les seves instal.lacions, sistemes i fitxers.

Girona.com l'informa que les dades que ha facilitat (nom i cognoms, adreça, població, telèfon, correu electrònic i DNI) seran inclosos al fitxer anomenat “portal” de l'empresa Projectes Com-Tech, S.L. amb la finalitat de donar els serveis corresponents a aquestes Condicions d'ús. També l'informa que si ho desitja pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per correu electrònic a l'adreça info@tossademar.com (Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre). L'acceptació d'aquestes Condicions d'ús impliquen el consentiment de l'usuari amb aquest tractament de les seves dades personals.

No obstant això, tossademar.com revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, o sigui accessible a través dels seus sistemes, i que sigui requerida, en cas de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicades a cada cas.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis d'acord amb la llei i s'absté d'utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats il·lícites. L'usuari accepta que és l’únic responsable (i que tossademar.com no té cap responsabilitat respecte a l'usuari o a tercers) de qualsevol incompliment de les obligacions que estableixen aquestes Condicions i de les conseqüències com a resultat d’aquest incompliment.

Donades les característiques del servei de correu que tossademar.com posa a disposició de l'usuari, l'empresa es reserva la facultat de realitzar enviaments de comunicacions comercials als seus usuaris d'acord amb les següents condicions que aquí s'estableixen. L'acceptació de les presents condicions suposa l'autorització expressa i sense reserves per part de l'usuari per l'enviament de comunicacions comercials i promocionals al seu compte de correu @tossademar.com mitjançant correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica per part de tossademar.com, tant de productes o serveis propis com de terceres empreses. Aquests enviaments en cap cas comportaran una cessió de les dades personals de l'usuari ni del seu compte de correu electrònic. L'usuari podrà revocar en qualsevol moment la seva autorització per tal de rebre comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a l'adreça info@tossademar.com, identificant-se degudament i manifestant la seva voluntat de no rebre més comunicacions comercials. En aquest cas, l'empresa es reserva el dret de donar de baixa el compte de correu de l'usuari, prèvia informació d'aquesta circumstància.

Donada la gratuïtat del servei, tossademar.com es reserva el dret a incloure publicitat a qualsevol zona o contingut dels seus serveis, inclosos els correus electrònics que els usuari puguin enviar a tercers. L'usuari accepta que tossademar.com pugui modificar la forma en que la publicitat és present en els seus serveis.

L'usuari accepta que tota la informació a la qual pot tenir accés durant la utilització dels serveis de tossademar.com és responsabilitat exclusiva de la persona que ha introduït aquest contingut. tossademar.com es reserva el dret (però no està obligat) de revisar, filtrar, modificar, o eliminar part o tot del contingut de qualsevol servei.

L'usuari accepta que és l’únic responsable, i que tossademar.com no té cap responsabilitat respecte a vostè o a tercers, de qualsevol contingut que creï o mostri mentre utilitza els serveis de tossademar.com i de les conseqüències de les seves accions (incloent-hi qualsevol pèrdua o dany que tossademar.com pugui patir).

L'usuari conserva els drets d’autor i qualsevol altre dret que ja tingués respecte al contingut publicat a tossademar.com. En publicar el contingut, atorga una llicència perpètua, irrevocable, internacional i lliure de cànons per publicar i modificar qualsevol contingut que l'usuari publiqui a tossademar.com. L'usuari entén que tossademar.com, per proporcionar els serveis als seus usuaris, pot distribuir el seu contingut en diverses xarxes públiques i diversos mitjans; i modificar el seu contingut per adaptar aquest als requisits tècnics dels mitjans utilitzats.

Les presents Condicions d'ús mantindran la seva vigència fins que l'usuari es doni de baixa o tossademar.com decideixi canviar-les. Quan les Condicions d'ús es modifiquin per part de tossademar.com, es publicaran les noves condicions d'ús i s'enviaran per correu electrònic a tots els seus usuaris. S'entendrà que si els usuaris segueixen utilitzant els serveis de tossademar.com després del canvi a les condicions d'ús significa que les accepten.

Els serveis que li proporciona tossademar.com no li donen cap garantia. En concret tossademar.com no es compromet a que els seus serveis no tinguin talls, siguin segurs o no tinguin errors. Es procurarà que els serveis funcionin correctament, però en cap cas aquesta condició es pot garantir ni es donaran temps de resposta a les incidències. Si un usuari detecta una incidència ho comunicarà sempre per correu electrònic a l'adreça info@tossademar.com. Res del que s’afirma en aquestes Condicions d'ús afecta als drets legals de l'usuari com a consumidor.

tossademar.com no serà responsable de qualsevol pèrdua de beneficis (siguin directes o indirectes), de prestigi professional o de reputació comercial, o qualsevol pèrdua de dades que pateixi com a resultat de qualsevol canvi que tossademar.com pugui introduir en els serveis, o qualsevol interrupció permanent o momentània en la prestació dels serveis.

Els serveis de tossademar.com poden incloure enllaços a altres llocs web, continguts o recursos. Pot ser que tossademar.com no tingui cap control sobre algun lloc o recurs web extern. L'usuari entén que tossademar.com no és responsable de la disponibilitat d’aquests lloc o recursos web externs.

Les condicions d'ús constitueixen l’acord legal entre l'usuari i tossademar.com i regeixen la utilització que l'usuari fa dels serveis i substitueixen íntegrament qualsevol acord previ que l'usuari tingués amb tossademar.com pel que fa als serveis. Si qualsevol tribunal amb competència per decidir sobre aquesta qüestió decreta que qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions no és vàlida, aleshores s’eliminarà aquesta disposició de les condicions sense que això afecti la resta de les condicions.

tossademar.com declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin ser deguts a l'ús que els usuaris facin d'Internet.

Tornar

Grn serveis telemàtics